Di Đà Sám

July 18, 2013

Di Đà Sám Pháp & Di Đà Tâm Pháp:

GIới thiệu cuốn sách Sám mới nhất của thầy Hằng Trường.  Vì sao có Di Đà Sám? Ý nghĩa thâm thuý nhưng lại rất dễ hiểu, dễ nhớ của câu ” Nam Mô A Di Đà Phật” là gì?  Với sự đóng góp của anh Nguyển Bình Dương đến từ Houston, chị Trần Tuý Hoa đến từ San Jose, chúng ta sẽ hiểu thêm về Di Đà Tâm Sám và lợi ích khi niệm bài Tâm Sám này.
Cuốn Sám này sẽ được tụng trong 2 buổi Đại Lễ Di Đà Sám tại San Jose 8/23/13  & tại Dallas 10/11/13.

 

Trân trọng kính mời qúy đạo hữu đến tham dự pháp hội

A Di Đà Sám

Lần đầu tiên được tổ chức tại San Jose dưới sự hướng dẫn của

Thầy Hằng Trường
Đ/c: Santa Clara County Fairgrounds
(408) 320 – 9299 | (408) 489 – 4525
css.sanjose@gmail.com
Quý đạo hữu tham đự Phát Hội A Di Đà Sám sẽ nhận được cuốn A Di Đà Sám. Vào cửa, đậu xe và ăn trưa miễn phí

Qua Kim Dung Nói Chuyện Nghiệp Chướng Sống Thư Giãn – Thiền 10 Hơi Thở
Qua Kim Dung Nói Chuyện Nghiệp Chướng
Sống Thư Giãn – Thiền 10 Hơi Thở


Reply

Compassionate Service Society
© 2013